Onze keukenmodellen worden gemaakt van gerecycled RVS

Een circulaire keuken.

BlueKitchen introduceert een duurzaam, modulair en gifvrij keukenconcept

Make the world a better place.

Welke materialen gebruiken we?

Niaga panelen

Niaga gebruikt voor de productie van haar biobased paneelplaten diverse materialen, waaronder; versleten spijkerbroeken, oud papier, karton en bierbostel (een afvalproduct uit de bier industrie).

Dunne laagjes biobased materiaal worden onder hoge druk en temperatuur tot een paneel geperst. Om het materiaal te verdikken tot 12mm., worden de laagjes aan elkaar gelijmd met Niaga. Als je het woord Niaga omdraait staat er Again, dit slaat op de circulariteit van de lijm omdat Niaga in staat is om de plaat na gebruik te ‘ontklikken’; de lijm van de panelen te scheiden. Beide zijn weer voor 100% te gebruiken voor de productie van nieuwe paneelplaten.

Ga naar de website van Niaga

"BlueKitchen gaat zeer kritisch om met de keuze en het gebruik van plaatmateriaal voor de deuren en plinten."

― Materiaal-efficiency

"gemaakt van hout afkomstig uit duurzaam beheerde Europese bossen."

― Inkoopbeleid

Pfleiderer panelen

Plleiderer produceert decoratieve en veelzijdige paneelmaterialen gemaakt van FSC-hout. BlueKitchen gebruikt die, naast andere materialen, om keukenpanelen van te maken. Het materiaal heeft een Cradle to Cradle Bronze certificaat en wordt gemaakt van hout afkomstig uit duurzaam beheerde Europese bossen.

Ga naar de website van Pfleiderer

EcoBoard

Ecoboard biobased plaatmateriaal is vervaardigd uit land- en tuinbouwreststromen, zoals stro, riet of tomatenloof. Het is een duurzaam en gezond plaatmateriaal van uitzonderlijk hoge kwaliteit, uitstekend geschikt om keukenwerkbladen van te maken.

Ga naar de website van EcoBoard

"vervaardigd uit land- en tuinbouwreststromen, zoals stro, riet of tomatenloof"

― Circulair

"Dit kan irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken. Door het IARC is formaldehyde geclassi-ficeerd als kankerverwekkende stof."

― Toxic

Formaldehyde (1)

Het frontmateriaal dat je kiest voor de keuken heeft invloed op de luchtkwaliteit in de woning. Een van de aspecten waar je op moet letten is de uitdamping van giftig formaldehyde en andere vluchtige stoffen. 

Formaldehyde is een organische verbinding, die van nature in hout voorkomt., maar vooral aan plaatmaterialen wordt toegevoegd. Formaldehyde is het oplosmiddel in de lijm die voor de binding van de houtachtige materialen wordt gebruikt, zodat panelen ontstaan. Formaldehyde blijft na het uitharden  in het materiaal achter. Bij gebruik van deze plaatmaterialen kan formaldehyde als gas vrijkomen. Dit kan irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken. Door het IARC is formaldehyde geclassificeerd als kankerverwekkende stof.

Formaldehyde (2)

Om te voorkomen dat mensen aan te hoge concentraties formaldehyde worden blootgesteld, zijn er in Europa normeringen van kracht voor de emissies van formaldehyde. Alle materialen moeten aan de Europese E1-norm (<8 mg per 100g) voldoen. In Duitsland gelden strengere normen om een gezond binnenklimaat te waarborgen. Daar is het verplicht om aan de E05-norm te voldoen. Dit is een halvering van de E1-norm. Dit percentage is qua norm de onderkant voor wat, naar de mening van BlueKitchen, toelaatbaar is.

 

"Dit is een halvering van de E1-norm. Dit percentage is qua norm de onderkant voor wat, naar de mening van BlueKitchen, toelaatbaar is."

― Materiaal-efficiency

TOP
Arrow

Onze missie.

BlueKitchen introduceert een duurzaam, modulair en gifvrij keukenconcept op de markt. Onze missie is om de gehele keukenwereld duurzaam en gifvrij te maken. Het doel is om deze duurzaamheid tot standaard te verheffen. BlueKitchen doet hieraan geen concessies. We ondernemen maatschappelijk verantwoord en willen op de lange termijn waarde creëren voor de gehele keten.

We trachten daarbij zoveel mogelijk materiaalketens te sluiten. Samen met onze partnerbedrijven creëren we meerwaarde zonder het milieu daar de dupe van te laten zijn. Ons concept reduceert enerzijds het materiaalverbruik van een keuken en anderzijds het energieverbruik van een woning. Het doel hierbij is de CO2 voetafdruk van de gehele woonsector te reduceren. Wij streven vervolgens naar een compleet CO2 neutrale supply-chain en CO2 positieve bedrijfsprocessen.


We selecteren duurzame, gifvrije materialen met lange levensduur. Omdat wij steeds weten welke materialen waar uit bestaat én wanneer deze terugkomen, kunnen wij duidelijke afspraken maken met onze partnerbedrijven over refurbishing, remanufacturing en recycling. Alle materialen en componenten die gebruikt worden in een BlueKitchen blijven zo circulair in gebruik.

Naast het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk, gebruiken wij uitsluitend keukencomponenten en onderdelen die lokaal geproduceerd zijn en ook lokaal worden hergebruikt of gerecycled. Het geheel wordt uitgevoerd zonder gedwongen- en/of kinderarbeid, giftige stoffen en subsidies. Wij zien het als een absolute vereiste om te ondernemen met inachtneming van mens, dier en milieu en geen zaken te ondernemen die ten koste gaan daarvan. Wij geloven in mensen, bevlogen mensen die werken aan oplossingen, mensen die vernieuwing en verbetering in gang zetten om zo te bouwen aan een betere wereld.

Een BlueKitchen bestaat uit de meest energiezuinige keukenapparaten, 60% minder plaatmateriaal dan een traditionele keuken, RVS klikbare frames en circulaire keukenbladen.