9% recycling in Nederland

Van alle materialen die in 2014 in de Nederlandse economie terechtkwamen, was 9 procent afkomstig uit recycling.

In 2014 vond op die manier 549 miljard kilo aan verwerkte materialen zijn weg in de Nederlandse economie.

Van deze materialen bestaat 48 miljard kilo uit gerecycled materiaal. Het CBS maakt hieruit op dat er meer moet gebeuren om het ideaal van een circulaire economie dichterbij te brengen, bijvoorbeeld efficiënter gebruik van materialen, het verbeteren van producten waardoor ze langer meegaan of substitutie van materialen, bijvoorbeeld door plastic te maken van biomassa in plaats van aardolie.

Puur afgezet tegen de totale afvalberg van 59 miljard kilo per jaar heeft Nederland juist een van de hoogste recyclingspercentages van Europa. Ruim 80 procent van al het afval wordt hergebruikt. Bron: nu.nl

Bijenhouders gaan voor biodiversiteit

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) stelt een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar aan haar afdelingen door een biodiversiteitsprijs uit te reiken aan de beste project ideeën die het leefklimaat van bijen duurzaam versterken en/of herstellen.

De leefomgeving van bijen en andere insecten is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd en staat onder druk. Dat de noodzaak er is het tij te keren, blijkt uit allerlei initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren, ook vanuit de landelijke overheid.
Alle leden zijn op 19 mei 2020 (de dag voor World Bee Day) individueel per mail op de hoogte gebracht van deze prijsvraag. Verenigingen kunnen ideeën inzenden tot 31 december 2020 via: www.bijenhouders.nl/biodiversiteitsprijs.

Afval scheiden: cijfers en kilo's

In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon. Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. Papier en glas staan aan kop: daarvan brengen we ruim 70 procent naar de papierbak of glasbak. Van het gft wordt 60 procent gescheiden, plastic verpakkingen en drinkpakken zijn in opmars.

Afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat spaart nieuwe grondstoffen en energie. Afval wordt zo zelf een waardevolle grondstof. En hoewel we al behoorlijk goed zijn in afval scheiden, kan het nog een stuk beter. Milieu Centraal heeft berekend dat we 80 procent van ons afval gescheiden in kunnen leveren. Dat is bijna 25 procent meer dan nu. Bron: Milieucentraal